Wat is de Hartenbank?

De Hartenbank is een centrale biobank waarin hartweefsel van overleden donoren wordt opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek. Met dit hartweefsel kan worden onderzocht hoe een gezond hart functioneert of wat er precies misgaat bij verschillende hartziekten. Zo kunnen ziekten eerder en/of beter worden vastgesteld en betere behandelingen mogelijk gemaakt. Door zich als donor bij de Hartenbank te registreren, geven mensen toestemming om hun hart na overlijden te laten opnemen in deze biobank.