Procedure voor uitgifte

Om hartweefsel te kunnen ontvangen moeten onderzoekers een goed onderbouwde aanvraag indienen. Vervolgens beoordeelt de wetenschappelijke toetsingscommissie van de Hartenbank alle aanvragen, onder andere op de haalbaarheid en kwaliteit van het onderzoek. Na goedkeuring ondertekenen ze een overeenkomst waarin staat hoe er met het weefsel moet worden omgegaan. De overeenkomst bepaalt onder andere dat het uitgegeven weefsel alleen gebruikt mag worden voor het goedgekeurde onderzoeksproject. Het weefsel blijft eigendom van de Hartenbank. Het is verboden om het weefsel zonder toestemming van de Hartenbank aan derden te verstrekken of op onverantwoorde wijze te gebruiken.