Procedure voor uitgifte

Om hartweefsel te kunnen ontvangen moeten onderzoekers een goed onderbouwde aanvraag indienen. Vervolgens beoordeelt de wetenschappelijke toetsingscommissie van de Hartenbank alle aanvragen, onder andere op de haalbaarheid en kwaliteit van het onderzoek. Na goedkeuring ondertekenen ze een overeenkomst waarin staat hoe er met het weefsel moet worden omgegaan. De overeenkomst bepaalt onder andere dat het uitgegeven weefsel alleen gebruikt mag worden voor het goedgekeurde onderzoeksproject. Het weefsel blijft eigendom van de Hartenbank. Het is verboden om het weefsel zonder toestemming van de Hartenbank aan derden te verstrekken of op onverantwoorde wijze te gebruiken.

De data-dictionary kan hier gedownload worden (under construction)

De procedure voor aanvragen weefsel/data wordt hier binnenkort weergegeven

Materiaal dat momenteel wordt opgeslagen:

– vriesmateriaal (-80°C):

 • Transmurale cardiale gebieden zoals weergegeven in onderstaand figuur (samples 1-14);
 • Proximale gedeelte a. pulmonalis (transversale doorsnede)
 • pulmonalis inmonding LA links inferior (transversale doorsnede)
 • Proximale gedeelte aorta ascendens (transversale doorsnede)
 • Hoofdstam LCA
 • Proximale gedeelte LAD
 • Proximale gedeelte RCx
 • Proximale gedeelte RCA
 • Epicardiaal vet nabij RCA
 • Linker hartoor
 • Rechter hartoor

– Materiaal op paraffine :

 • Transmurale cardiale gebieden zoals weergegeven in onderstaand figuur (samples 1-14);
 • Foto’s van (immuno-)histochemische kleuringen op paraffine coupes van het cardiaal weefsel zijn beschikbaar op aanvraag.

– Materiaal beschikbaar voor analyse middels elektronenmicroscopie:

 • Transmurale cardiale gebieden 8&11 zoals weergegeven in onderstaand figuur.

– Serum & Plasma

* indien extra bio-banking voor toekomstige researchprojecten wenselijk is verzoeken wij contact met ons op te nemen om de mogelijkheden in kaart te brengen.

** kwaliteit-checks worden periodiek uitgevoerd om de kwaliteit van het materiaal te controleren en te waarborgen. Details over de procedure en de uitslagen volgen zodra deze beschikbaar zijn.