De Hartenbank wordt ondersteund door subsidies van de Hartstichting en Stichting PLN